Information om lastklasse

Stilladsets maksimale belastning angives som lastklassen. Lastklassen angiver, hvor stor belastning stilladset kan modstå fra oplagring af materialer og maskiner, samt fra arbejdsopgaver på stilladset. 

 

Lastklasse

Fladelast 

kN/m2

Koncentreret 
last på areal 

= 0,5 x 0,5 m kN

Koncentreret
last på areal 

= 0,2 x 0,2 m kN

Belastning på delareal 
Fladelast på Delareal (Ad
delareal (Fd)
kN/m               m2

1 0,75 1,50 1,00 -                        -
2 1,50 1,50 1,00 -                        -
3 2,00 1,50 1,00 -                         -
4 3,00 3,00 1,00 5,0                  0,4 x A
5 4,50 3,00 1,00 7,50                0,4 x A
6 6,00 3,00 1,00 10,00               0,4 x A

 Tabellen viser, de seks lastklasser, der jf. DS/EN-standarderne for stilladser definerer, hvor meget belastning et færdigtopstillet systemstillads må belastes med. 
Belastningen angives som fladelast pr. kvadratmeter (1 kN ≈ 100 kg)

Punktbelastningen angiver den maksimale belastning på et areal svarende til hhv. 0,5 x 0,5 m og 0,2 x 0,2 m

 

Vi står klar til at hjælpe dig! Kontakt os – Tryk på billedet for mail eller ring på vores direkte numre:

Peter Johansen

Peter Johansen

Økonomi/Adm.chef/Ejer

Telefon:  98123411

Mobil:  20109627

Leif Hejselbak

Leif Hejselbak

Drift/Montagechef/Ejer

Telefon:  98123411

Mobil:  40423413

Morten Mosbæk

Morten Mosbæk

Konduktør

Telefon:  98123411

Mobil:  40423411

Thomas Riis

Thomas Riis

Konduktør

Telefon:  98123411

Mobil:  42725121

Birgit Kragelund

Birgit Kragelund

Regnskabsassistent

Telefon:  98123411

Mobil:  98123411

Muhieddin Khaled

Muhieddin Khaled

Beregner/konduktør

Telefon:  98123411

Mobil:  44127166