Information om lastklasse

Stilladsets maksimale belastning angives som lastklassen. Lastklassen angiver, hvor stor belastning stilladset kan modstå fra oplagring af materialer og maskiner, samt fra arbejdsopgaver på stilladset. 

 

Lastklasse

Fladelast 

kN/m2

Koncentreret 
last på areal 

= 0,5 x 0,5 m kN

Koncentreret
last på areal 

= 0,2 x 0,2 m kN

Belastning på delareal 
Fladelast på Delareal (Ad
delareal (Fd)
kN/m               m2

1 0,75 1,50 1,00 -                        -
2 1,50 1,50 1,00 -                        -
3 2,00 1,50 1,00 -                         -
4 3,00 3,00 1,00 5,0                  0,4 x A
5 4,50 3,00 1,00 7,50                0,4 x A
6 6,00 3,00 1,00 10,00               0,4 x A

 Tabellen viser, de seks lastklasser, der jf. DS/EN-standarderne for stilladser definerer, hvor meget belastning et færdigtopstillet systemstillads må belastes med. 
Belastningen angives som fladelast pr. kvadratmeter (1 kN ≈ 100 kg)

Punktbelastningen angiver den maksimale belastning på et areal svarende til hhv. 0,5 x 0,5 m og 0,2 x 0,2 m

 

Vi står klar til at hjælpe dig! Kontakt os – Tryk på billedet for mail eller ring på vores direkte numre:

Peter Johansen

Peter Johansen

Økonomi/Adm.chef/Ejer

Telefon 98 12 34 11

Mobil 20 10 96 27

Leif Hejselbak

Leif Hejselbak

Drift/Montagechef/Ejer

Telefon 98 12 34 11

Mobil 40 42 34 13

Jan Ravnkilde

Jan Ravnkilde

Beregner

Telefon 98 12 34 11

Mobil 25 25 74 28

Morten Mosbæk

Morten Mosbæk

Konduktør

Telefon 98 12 34 11

Mobil 40 42 34 11

Thomas Riis

Thomas Riis

Konduktør

Telefon 98123411

Mobil 42725121